Βρύση του Γενιτσάρ Αγά | Locations

Βρύση του Γενιτσάρ Αγά

  • MAP
  • LIKE

Βρίσκεται στη λεωφόρο Ικάρου, δίπλα στην Επιγραφική Συλλογή. Εντός αψιδωτής κατασκευής, που περιβάλλεται από δύο μεγάλους πεσσούς που διακοσμούνται με ροζέτες, βρίσκεται ανάγλυφος, περίτεχνα διακοσμημένος κρουνός.