Πύλη Βολτόνε | Locations

Πύλη Βολτόνε

  • MAP
  • LIKE

Η Πύλη Βολτόνε (Voltone) βρισκόταν στην προς νότο απόληξη της Ρούγα Μαΐστρα (Ruga Maistra) των Ενετών, σημερινή οδός 25ης Αυγούστου, και συνέδεε την παλιά αραβική και βυζαντινή πόλη με την ενδοχώρα και με τους «βούργους», τα προάστια της πόλης, όταν αυτή άρχισε να εξαπλώνεται έξω από τα τείχη.