Ενετικά Τείχη Ηρακλείου | Locations

Ενετικά Τείχη Ηρακλείου

  • MAP
  • LIKE

Το Ηράκλειο ήδη από τα χρόνια της Α’ Βυζαντινής Περιόδου (330-840 μ.Χ.) διέθετε οχυρώσεις οι οποίες συμπληρώθηκαν τόσο από τους Άραβες κατακτητές (840-961 μ.Χ.) και τους Βυζαντινούς (961-1204 μ.Χ.) όσο και από τους Βενετούς μετά το 1211 μ.Χ. Η διαφαινόμενη όμως απειλή των Τούρκων υποχρέωσε τη Βενετία να οχυρώσει με τον πλέον σύγχρονο για την εποχή τρόπο την πρωτεύουσα του Regno di Candia. Η μορφή των οχυρωματικών έργων που βλέπουμε σήμερα έχει βασιστεί σε σχέδια του αρχιμηχανικού M. Sanmicheli και κατασκευάστηκαν την περίοδο 1462-1560 περίπου. Το κυρίως τείχος είχε μήκος τρία χιλιόμετρα και διέθετε τέσσερις πύλες και επτά προμαχώνες που περιβάλλονται από μεγάλη τάφρο και στην εξωτερική της πλευρά διέθετε επιπρομαχώνες οι οποίοι δε σώζονται σήμερα. Τα οχυρωματικά έργα του Ηρακλείου θεωρούνται τόσο σε ότι αφορά το μέγεθος τους αλλά και την αισθητική και την λειτουργική τους τελειότητα, από τα σημαντικότερα της ανατολικής Μεσογείου.