Στύλος, θέση Αζοϊρές | Locations

Στύλος, θέση Αζοϊρές

  • MAP
  • LIKE

Στο λόφο Αζοϊρές, νότια της Απτέρας και ανατολικά του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στο σύγχρονο χωριό Στύλος Αποκορώνου, έχει εντοπιστεί σημαντικός οικισμός της μινωικής περιόδου.

Στη δυτική και νοτιοανατολική πλευρά του παραπάνω λόφου, έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά λείψανα υστερομινωικών χρόνων, ενώ στην κορυφή του λόφου έχει ανασκαφεί κτιριακό συγκρότημα, που χρονολογείται από το τέλος του 7ου αι. π.Χ. έως τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. Η κατοίκηση γύρω από το λόφο του Αζοϊρέ φαίνεται ότι συνεχίζεται και στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας έως και τα βυζαντινά χρόνια.
(Συντάκτης: Αγγελική Τσίγκου, Αρχαιολόγος)

  • Προσβάσιμο απο Α.Μ.Ε.Α: ΟΧΙ
  • Περιοχή: Αρμένοι, Λόφος Αζωγυρές, Στύλος
  • Ώρες λειτουργίας: 08:00-15:00