Τα Νεώρια (Ηράκλειο) | Locations

Τα Νεώρια (Ηράκλειο)

  • MAP
  • LIKE

Τα νεώρια αποτελούνται από μεγάλους επιμήκεις θολοσκεπείς χώρους που μπορούν να στεγάσουν γαλέρες προκειμένου να φυλαχτούν, να επισκευαστούν ή ακόμη και να κατασκευαστούν εξαρχής. Κάθε ένας από τους θόλους των νεωρίων προοριζόταν για μια γαλέρα.