Σαμάρι Ψηλορείτη | Locations

Σαμάρι Ψηλορείτη

  • MAP
  • LIKE

  • Διάρκεια Διαδρομής: 2 Ώρες
  • Χωρητικότητα: 20
  • Απόσταση Διαδρομής: 1417 km
  • Τηλέφωνο: 28940 31331