Άγιος Φραγκίσκος | Locations

Άγιος Φραγκίσκος

  • MAP
  • LIKE

Ο Άγιος Φραγκίσκος ήταν η εκκλησία μοναστηριού Φραγκισκανών Μοναχών. Εκτός από το ναό σώζονται και δύο παρεκκλήσια ακριβώς ανατολικά του. Εντυπωσιακό είναι το θύρωμα της εισόδου με κιονόκρανα σύνθετου ρυθμού.

  • Προσβάσιμο απο Α.Μ.Ε.Α: ΝΑΙ