Μουσείο Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων | Locations

Μουσείο Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων

  • MAP
  • LIKE

Στις συλλογές της Μονής περιλαμβάνονται:

• Συλλογή εικόνων,
• Συλλογή κωδικών.

Από τα σημαντικότερα εκθέματα της Μονής είναι:

• Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, 1500 περίπου. Φορητή εικόνα Κρητικής Σχολής,
• Δευτέρα Παρουσία, έργο του Εμμανουήλ Σκορδίλη, 17ος αιώνας. Φορητή εικόνα Κρητικής Σχολής,
• Χειρόγραφο ειλητάριο σε περγαμηνή, που περιέχει τη λειτουργία του Μ. Βασιλείου, γραμμένο και στις δύο πλευρές, σώζεται σε πολλά μικρά κομμάτια,
• Ρίζα Ιεσσαί. Φορητή εικόνα, 1853,
• Ιστορία του Παγκάλου Ιωσήφ. Φορητή εικόνα, 1858,
• Φιλοξενία του Αβραάμ. Φορητή εικόνα, 1855,
• Εις Άδου Κάθοδος. Φορητή εικόνα, 1855,
• Ζωοδόχος Πηγή. Εικόνα του 17ου αιώνα. Πιθανόν έργο του σημαντικού Χανιώτη ζωγράφου Εμμανουήλ ιερέα Σκορδίλη,
• Χριστός Βασιλεύς της δόξης,
• Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και σκηνές του βίου του. Εικόνα τέμπλου, 1846.

  • Τηλέφωνο: 28210 63310
  • Περιοχή: Ακρωτήρι
  • Ώρες λειτουργίας: 8.00-20.00