Μουσείο Ενάλιας Ζωής | Locations

Μουσείο Ενάλιας Ζωής

  • MAP
  • LIKE

Βρίσκεται στην παλιά πόλη και στεγάζεται στο παλαιό κτήριο του αβαείου που αναπαλαιώθηκε πρόσφατα και φιλοξενεί μια από τις σημαντικότερες συλλογές του Ρεθύμνου. Περιλαμβάνονται μαλάκια, σπόγγοι, ιχθύες και ορισμένα απολιθώματα.

  • Προσβάσιμο απο Α.Μ.Ε.Α: ΝΑΙ