Γενικό Νοσοκομέιο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο | Locations

Γενικό Νοσοκομέιο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

  • MAP
  • LIKE

  • Τηλέφωνο: 28103 68000
  • Είναι Νοσοκομείο: ΝΑΙ