Κρήνη Σαγκρέντο | Locations

Κρήνη Σαγκρέντο

  • MAP
  • LIKE

H κρήνη κτίστηκε από το Δούκα της Κρήτης Τζιοβάνι Σαγκρέντο, μεταξύ 1602-1604, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευγενών που συγκεντρώνονταν στη Λότζια. Αρχικά βρισκόταν στη δυτική πλευρά του Αγίου Τίτου προς την οπλαποθήκη (Armeria) πίσω από τη Λότζια.
Κατά την αναστήλωση της Λότζια το ανάγλυφο της κρήνης, το μοναδικό σωζόμενο τμήμα, εντοιχίστηκε στο βόρειο τοίχο της.