Αρχαιολογική Συλλογή Γορτύνας | Locations

Αρχαιολογική Συλλογή Γορτύνας

  • MAP
  • LIKE

Πρόκειται για ένα μικρό μουσείο που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας, μιας από τους σπουδαιότερες πόλεις της αρχαιότητας.

Φιλοξενεί ορισμένα από τα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου ίσως όχι τα σπουδαιότερα, εφόσον τα περισσότερα βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, ωστόσο η επίσκεψη σε αυτό αξίζει καθώς μπορεί να συνδυαστεί με την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότερης κατά τα ρωμαϊκά χρόνια πόλης, το οποίο είναι σαν ένα μεγάλο υπαίθριο μουσείο.

  • Τηλέφωνο: 28920 31144
  • Ώρες λειτουργίας: 09:00-16:00