Μονή Απεζάνων | Locations

Μονή Απεζάνων

  • MAP
  • LIKE

Λέγεται και Απεζωνών και είναι η μεγαλύτερη από τις ιστορικές μονές των Αστερουσίων. Κατά την παράδοση ιδρύθηκε από μοναχούς του Αγίου Αντωνίου στο Αγιοφάραγγο. Έχει φρουριακή μορφή, κληροδότημα των Ενετών και καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1827.

  • Περιοχή: Μοίρες